Szkolenia BHP

Pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i życie swoich pracowników. Musi im zapewnić bezpieczne i higieniczny warunki pracy. Jest również zobowiązany zapoznać wszystkich pracowników z zasadami bhp jakich muszą przestrzegać wykonując swoją pracę. Szkolenia z zakresu bhp są jedynymi, obowiązkowymi szkoleniami, na jakie pracodawca musi skierować pracownika.

Prowadzimy następujące rodzaje szkoleń: Szkolenia BHP wstępne: » instruktaż ogólny dla wszystkich grup zawodowych.
Szkolenia BHP okresowe:
» dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
» dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
» dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne,
» dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Prawa autorskie © 2020 BHP – Czestochowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana dzięki edukowski.pl