Nadzór BHP

W ramach stałego nadzoru nad warunkami pracy, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie szkoleń i doradztwa BHP, dążąc do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu w zapewnieniu bezpieczeństwa obsługiwanym firmom. Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711
§2 Kodeksu Pracy.
Usługi wykonujemy w ramach:
– jednorazowych zleceń
– umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Prawa autorskie © 2020 BHP – Czestochowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana dzięki edukowski.pl