Kurs pierwszej pomocy

W każdym zakładzie pracy powinny być osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy. Ciążący na pracodawcy obowiązek w tym zakresie wynika zarówno z Kodeksu pracy jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, obejmujące: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przeprowadzane jest przez ratownika medycznego, który jest czynnym pracownikiem systemu ochrony zdrowia.

 

Prawa autorskie © 2020 BHP – Czestochowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana dzięki edukowski.pl