Szkolenia BHP

Obowiązujące przepisy jasno określają, że urządzenia przeciwpożarowe należy regularnie poddawać konserwacji i przeglądom technicznym z częstotliwością określoną w dokumentacji technicznej sprzętu albo instrukcji obsługi, najczęściej jednak – nie rzadziej niż raz do roku (remont, wymianę proszku należy przeprowadzać przynajmniej raz na 5 lat). Regulacje prawne w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu MSWiA z czerwca 2010 o ochronie przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych.

Prawa autorskie © 2020 BHP – Czestochowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana dzięki edukowski.pl